От кухнята...

 

Изработката на раница е трудоемък и дълъг процес от разнообразни манипулации с различна сложност и специфика, далеч не само съединяване на детайли на  шевни машини. В него участват много хора с различна квалификация и умения. Участват и разнообразни специфични машини тежък клас, както и шевни автомати с тясно специализирано приложение. Някои от тях са специално поръчани и изработени за конкретните нужди на ТАШЕВ.

 

Раниците са продукт с големи размери и производството им, освен солидна технологична база, изисква и обширни производствени и складови площи. За да гарантира здравината и високото качество на продуктите си, ТАШЕВ следва стратегията на максималната независимост. Затова инвестира в собствени производствени мощности и не работи с подизпълнители.

 

Екипът на Ташев

 

От начало до край раниците се изработват контролирано в собствената производствена база, създадена и организирана специално за колекцията на бранда тук, в България. Усъвършенстването както на продуктите, така и на технологията на производство, в едно с повишаване квaлификацията и уменията на екипа е един постоянен процес, който не спира. Добавяйки прецизната селекция на отлични материали, доставяни от Европейски фабрики, може да бъде гарантирано постигането на основната цел на компанията: всеки продукт ТАШЕВ да бъде висококачествен. Продукти на български бранд, създадени и изработвани в България с материали от Европа – това са раниците ТАШЕВ - "No China products".
Controller: text
Action: view